Betrouwbare partner
voor personele ontwikkeling

Onze kracht ligt in het ondersteunen en begeleiden van organisaties waarbij we ons me name richten op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Mensen gebruik laten maken van talenten en hen uitdagen om zich te blijven ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak is waar we goed in zijn. Leiderschap is hier onlosmakelijk mee verbonden aangezien een leidinggevende de belangrijkste rol heeft in dit proces. Naast hulp bij personeelsontwikkeling kan je ons ook inzetten op interim basis voor HRM vraagstukken.

Om in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderende wereld en arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang. Mensen werken langer door en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Duurzaam inzetbaarheid en talentmanagement vragen daardoor steeds meer aandacht. Om organisatiedoelen te bereiken zijn medewerkers met de juiste talenten nodig. Het is belangrijk om te weten welke talenten je als organisatie in huis hebt en hoe deze optimaal ingezet kunnen worden. Mensen zijn het meest gemotiveerd en succesvol in werk dat het dichts bij hun ware aard ligt. Dat betekent dat je medewerkers in moet zetten op functies waarbij ze gebruik kunnen maken van hun talenten. Belangrijk hierbij is dat medewerkers worden gewaardeerd, uitgedaagd en gestimuleerd door hun leidinggevende.

Wanneer medewerkers ondersteunt worden bij het inzichtelijk maken van persoonlijk talent, ontwikkelstijl en ontwikkelpotentieel worden ze in staat gesteld om zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling en loopbaan.

Wij schenken niet alleen aandacht aan het individuele talent maar kijken ook naar de team samenstelling. Het is van groot belang dat medewerkers elkaar versterken en aanvullen. Om dit te stimuleren is wederom de rol van de leidinggevende essentieel. We streven naar de meest optimale samenwerking tussen de medewerker en de organisatie.

Onze werkwijze

 
Al onze trajecten zijn maatwerk en worden afgestemd op de desbetreffende organisatie en haar medewerkers. Ons vertrekpunt is niet het probleem maar het einddoel. Waar wil je als organisatie naar toe en wat heb je hiervoor al in huis? Na een oriënterend gesprek stellen we de hulpvraag en/of de ontwikkelwens vast en maken wij een plan van aanpak. Samen een traject aangaan op het gebied van personeelsontwikkeling, betekent voor ons een intensieve samenwerking waarbij wij meekijken, meedenken en ondersteunen. We gaan aan de slag middels trainingen, werksessies, individuele coachgesprekken en coaching on-the-job.
 
 Neem contact met ons op  

Forzacoaching voor

Medewerker

Ieder mens heeft talenten, maar
daar is men vaak onvoldoende van
bewust
Lees meer >

Team

Mensen kunnen in teamverband prestaties leveren die ze alleen nooit voor elkaar
krijgen.
Lees meer >

Leidinggevenden

Een goede leider zorgt ervoor dat de medewerkers hun talenten benutten en
ontwikkelen
Lees meer >

Wat wij in ons leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen, waartoe wij in staat zijn. "