Subsidies

  • Ontwikkeladvies NL Leert Door

Voor wie?
• Werknemers
• Flexwerkers
• Zzp-ers
• Ondernemers
• Werkzoekenden

 

Wat kan je verwachten?
• Intake
• 3 ontwikkelgesprekken van 1,5 uur
• Arbeidsmarktscan
• Persoonlijk Ontwikkelplan
• Gehele subsidie aanvraag wordt geregeld

 

Inhoud van de gesprekken
• Waar sta je nu
• Wat zijn je kwaliteiten, waarden en drijfveren
• Wat zijn je ontwikkelpunten
• Wat zijn je wensen met betrekking tot je loopbaan
• Waar liggen arbeidsmarkt- en scholingskansen
• Hoe ga je over tot actie

 

Resultaat
• Gespreksverslag waarin je persoonlijke profiel is vastgelegd
• Nieuw perspectief op je loopbaan
• Ontwikkelplan (welke acties zijn nodig voor duurzame inzetbaarheid op korte en lange termijn)

 

Aanleiding Ontwikkeladvies
Door de corona crisis verandert de economie fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Juist in deze tijd wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen bezig zijn met hun ontwikkeling en wendbaar zijn op de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat veel mensen aan de slag gaan met een loopbaanadviseur en biedt de mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen in het programma NL Leert Door.

 

Voor wie en inhoud van het traject
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies en kan per 1 augustus kosteloos een traject aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Onderdeel van het ontwikkeladvies is de arbeidsmarktscan. Deze geeft inzicht in kansrijke opties voor werk op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.
Is het nodig om bij te scholen, liggen er kansen in een andere sector of volstaat de huidige werkplek? Dit zijn onder andere vragen waaraan aandacht besteed wordt in het traject. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk of aanpassingen doen in de huidige werkomgeving.
Ook kan ondersteuning geboden worden bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips worden geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die ondernomen kunnen worden om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Subsidie aanvraag
De loopbaanadviseur doet de subsidie aanvraag en handelt de hele administratie daaromtrent af.

 

 

  • SLIM REGELING

De arbeidsmarkt verandert, daardoor is een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang. De pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, waardoor mensen langer doorwerken en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid en talentmanagement vragen daardoor steeds meer aandacht. Voor zowel werkgevers als werkenden is het nodig om mee te bewegen met de veranderende arbeidsmarkt. In het MKB ontbreekt het echter regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming.

 

Voor wie?

De regeling geldt voor het MKB en daarnaast voor grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden bestaande uit minstens 2 mkb-ers kunnen een aanvraag indienen.

 

Wanneer aanvragen?

MKB:

02-03-2020 t/m 31-03-2020

01-09-2020 t/m 30-09-2020

Grootbedrijf en samenwerkingsverbanden:

01-04-2020 t/m 30-06-2020

 

Grote van de subsidie
Kleine onderneming
De subsidie is 80 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van  € 24.999.

Middelgrote onderneming

De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 24.999.

Grootbedrijf

De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 200.000

Samenwerkingsverbanden
De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 500.000

 

Waarvoor kan je de regeling inzetten?
• De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan
• Het oprichten van een bedrijfsschool
• Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladvies voor medewerkers
• Het ontwikkelen van vaardigheden voor leidinggevenden zodat zij medewerkers kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling
• Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

 

Interesse in een ontwikkeltraject?
Mocht je geïnteresseerd zijn in een ontwikkeltraject of meer willen weten over de mogelijkheden, neem dan contact op!

Trainingen en werksessies

Benieuwd naar welke trainingen en werksessies wij verzorgen? Kijk eens rond!

Alles bekijken

Wat wij in ons leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen, waartoe wij in staat zijn. "