Trainingen en Werksessies

Benieuwd naar welke trainingen en werksessies wij verzorgen? Kijk eens rustig rond.

Training

Coachend Leiderschap

Een goede coachende leidinggevende zorgt ervoor dat medewerkers hun talenten benutten en ontwikkelen: dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken optimaal en vol werkplezier uitvoeren en zelfstandig met hun functie om kunnen gaan. In plaats van opdrachten uitdelen en taken verdelen, ondersteunt deze leidinggevende medewerkers en het team bij hun ontwikkeling. Wij bieden een praktisch trainingsprogramma aan waarin leidinggevende zijn leidinggevende vaardigheden leert in te zetten. Afhankelijk van de vraag van de organisatie zetten wij de verschillende onderdelen uit ons programma in. We kunnen de dagdelen afzonderlijk van elkaar inplannen en de volgorde is vraag-afhankelijk.

We vergroten de effecten van ons leiderschapsprogramma door individueel feedback te geven op het handelen van de leidinggevende in de praktijk. We bespreken in 3 individuele coaching sessies hoe het geleerde in de praktijk gebracht wordt en waar nog ondersteuning nodig is. Daarnaast bieden wij coaching on-the-job. In dat kader is het mogelijk dat we vergaderingen of teamsessies bijwonen om zo vanuit de praktijk handvatten te bieden.

 

 • Module Wat is coachend leiderschap en wie ben jij als leider?

Deze module starten we door te kijken wie jij bent als persoon en als leider. Elke deelnemer maakt voor de start van de module een zogenaamde kleurentest. Deze test levert inzicht op in kwaliteiten, talenten en drijfveren. Vervolgens kijken we naar wat coachend leiderschap nou precies is en hoe je dit vormgeeft in je dagelijkse werk. We nemen een aantal vaardigheden onder de loep waarover een coachende leider moet beschikken en kijken welke talenten wenselijk zijn voor deze functie. Hoe kom je over als leidinggevende en hoe neem je verantwoordelijkheid?  We laten ervaren hoe je verschillende leiderschapsrollen bewust in kan zetten. Het is van belang dat een leidinggevende leert schakelen tussen leiderschapsstijlen zodat de aanpak afgestemd wordt op dat wat de medewerker nodig heeft. Verschillende situaties vragen om een verschillende manier van leidinggeven. Maar wanneer zet je wat in?

 

 • Module Duidelijkheid

Duidelijkheid zit hem niet alleen in letterlijke communicatie, maar ook in het uitdragen van missie, visie, kernwaarden en doelen. We werken met leidinggevenden (en bij voorkeur het MT) aan de missie, visie en kernwaarden. Het moet duidelijk zijn waar de organisatie naartoe wil, en hoe een ieder hieraan gaat bijdragen.

 

 • Module Leiderschapscommunicatie

Communicatie is van groot belang. We maken inzichtelijk waarom goede communicatie, waardoor een ieder je begrijpt,  zo essentieel is als leidinggevende. We leren hoe je  communiceert vanuit  verschillende leiderschapsrollen. We gaan aan de slag met basis leiderschapscommunicatie maar laten ook ervaren hoe je met emoties van medewerkers om kunt gaan.

 

 • Module Lastige situaties

Het wordt steeds een beetje uitdagender. We gaan namelijk aan het werk met lastige situaties zoals onderlinge conflicten, roddelen en klagen. Hoe ga je om met mensen die te laat komen, zich standaard op de maandag ziekmelden of  5 minuten voor einde werktijd al in de startblokken staan om weg te gaan terwijl het werk nog niet af is?  We bekijken waarom deze situaties zo ingewikkeld zijn en hoe je erop kan reageren. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers weer mee krijgt en gemotiveerd zijn?

 

 • Module Oog voor Talent

Als leidinggevende is het essentieel dat je oog hebt voor het talent in je team. Hoe zet je medewerkers in vanuit hun kracht en zorg je ervoor dat ze energie krijgen van datgene wat ze doen? Iedere medewerker vergt een andere aanpak. Hoe voer je als leidinggevende een plan-, voortgang-, en beoordelingsgesprek? Wat is hierin het goede gesprek? Hoe benut ik mijn talent en dat van mijn medewerkers maximaal?

 

Neem contact met ons op

Wat levert dit programma op?

 • Je bent in staat om op een coachende manier leiding te geven
 • Je bent je bewust van de invloed van jouw manier van leidinggeven en de verschillende rollen die je hierin kunt pakken
 • Je kan mensen eigen regie laten nemen
 • Je weet succesvoller te communiceren met collega’s en klanten
 • Je weet om te gaan met lastige situaties
 • Je hebt inzicht in de positieve kant van conflicten
 • Je weet je team te motiveren
 • Je kan de samenwerking bevorderen
 • Je bent in staat om de visie, missie, kernwaarden en doelen uit te dragen
 • Je bent in staat talentgesprekken te voeren met medewerkers

Werksessie

Effectieve Communicatie

Goede communicatie kan ontzettend lastig zijn maar is van essentieel belang in zowel je werk alsook je privé. Er kunnen veel problemen ontstaan op het moment dat de communicatie niet soepel verloopt. Dit willen we natuurlijk te allen tijden voorkomen. Zowel medewerkers als de organisatie zijn gebaat bij een fijne samenwerking en goede communicatie. Tijdens deze sessie krijgt elke medewerker inzicht in zijn of haar manier van communiceren en leren ze hoe ze hun stijl kunnen aanpassen naar de situatie. Medewerkers leren elkaars manier van communiceren kennen en leren zowel effectiever als verbindend communiceren.

 

Afhankelijk van de vraag bepalen we het aantal dagdelen voor de werksessie. Het team maakt na afloop een plan van aanpak hoe zij de communicatie op zowel persoonlijk- als op teamniveau gaan verbeteren. Ook wordt deze module aangepast naar de praktijk en de betreffende branche van de deelnemers. We werken met zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden om de effecten van de training te vergroten.

 

Neem contact met ons op

Wat levert deze werksessie op?

 • Bewustwording van de effecten van communicatie
 • Handvatten hoe je met kleine aanpassingen in je communicatie grootse effecten kunt bewerkstelligen
 • Weten hoe je overkomt bij je collega’s en hoe hiermee om te gaan
 • Meer respect voor en acceptatie van elkaar
 • Meer effectieve en verbindende communicatie
 • Je aan kunnen passen aan de doelgroep

Werksessie

Drijfveren en Talenten

We brengen in kaart wat de drijfveren en talenten zijn van alle medewerkers in het team. Een ieder krijgt zich op zijn kwaliteiten en ontdekt van welke taken ze energie krijgen en welke taken ze energie kosten. Ook gaan we met elkaar in gesprek over ieders drijfveren en talenten zodat een ieder weet hoe we ze elkaar kunnen ondersteunen of versterken. We werken zowel met kleine als met grote teams. Een werksessie kan goed passen in een teambuildingsprogramma.

 

Neem contact met ons op

Wat levert deze werksessie op?

 • Je hebt zicht op je eigen drijfveren en talenten
 • Je kan gericht sturing geven aan je eigen loopbaan
 • Je kent de talenten van je collega’s
 • Je kan je collega’s ondersteunen of versterken
 • Het onderlinge begrip voor elkaar wordt vergroot

Werksessie

Regie Nemen

Werken is een activiteit welke kleur en betekenis geeft aan het leven. We brengen in ons leven heel wat uren door op ons werk. Hoe fijn is het dat je vol energie, toewijding en zelfvertrouwen je functie uit kan oefenen. Een functie waarbij je helemaal in je element bent. Organisaties en functies zijn alsmaar aan veranderingen onderhevig. Om werkplezier en energie te behouden is het belangrijk om zelf regie te houden over je loopbaan en waar mogelijk invloed uit te oefenen om verandering tot stand te brengen. Om sturing te kunnen geven aan je loopbaan en verandering tot stand te kunnen brengen is zelfkennis het toverwoord. Zonder zelfkennis is het niet mogelijk om keuzes te maken die bij je wensen, talenten en behoeften aansluiten. In deze werksessie maken we inzichtelijk waar je kwaliteiten en talenten liggen en of je deze inzet bij het uitoefenen van je functie. Je krijgt helder welke elementen in het werk ervoor zorgen dat je werkplezier ervaart. Ook kijken we of je waarden en doelen aansluiten bij je huidige werk en wat je doet op het moment dat je het niet meer naar je zin hebt binnen je huidige functie. Welke rol vervul je bij onvrede? We kijken naar je keuzepatroon: Op welke manier heb je in het verleden keuzes gemaakt en wat heeft je dat tot nu toe gebracht?  Na het volgen van deze werksessie ben je in staat om zelf op een pro-actieve wijze je eigen loopbaan vorm te geven.

 

Neem contact met ons op

 

Wat levert deze werksessie op:

 • Keuzes kunnen maken afgestemd op eigen wensen, talenten en behoeften
 • Zicht op eigen waarden
 • Zicht op eigen doelen
 • Vergroten van het werkplezier
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Bewust vormgeven van je loopbaan
 • Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid

Wat wij in ons leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen, waartoe wij in staat zijn. "