Team

Mensen kunnen in teamverband prestaties leveren die ze alleen nooit voor elkaar krijgen. Voorwaarde is wel dat je weet welke talenten er aanwezig zijn binnen het team en hoe deze optimaal kunnen worden benut en ingezet. Bij talentontwikkeling binnen teams ondersteunen we teams in hun ontwikkelproces. We maken inzichtelijk welke talenten het meest aanwezig zijn in het team en welke in mindere mate. Daarbij kijken we of een ieder binnen het team een rol vervult welke aansluit bij de individuele talenten.

Naast het inzichtelijk maken welk talent aanwezig is binnen een team brengen we ook in kaart wat het meest opvallende voorkeursgedrag is. Voorkeursgedrag en talenten hebben grote invloed op een teamcultuur en de manier waarop mensen hun werk het liefst uitvoeren. Om talenten binnen teams in kaart te brengen voeren we graag de TMA teamanalyse uit. Daarnaast gaan we met elkaar aan de slag in interactieve sessies.

Wat wij in ons leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen, waartoe wij in staat zijn. "