Leidinggevenden

Een goede coachende leidinggevende zorgt ervoor dat medewerkers hun talenten benutten en ontwikkelen, dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken optimaal en vol werkplezier uitvoeren en zelfstandig met hun functie om kunnen gaan. In plaats van opdrachten uitdelen en taken verdelen, ondersteunt deze leider medewerkers en het team bij hun ontwikkeling. Wij bieden een praktisch trainingsprogramma aan waarin leidinggevenden leren om deze vaardigheden in te zetten. Afhankelijk van de vraag van de organisatie zetten wij  de verschillende onderdelen uit ons programma in.

We vergroten de effecten van ons leiderschapsprogramma door individueel feedback te geven op het handelen van de leidinggevende in de praktijk. We bespreken in 3 individuele coachingsessies hoe het geleerde in de praktijk gebracht wordt en waar nog ondersteuning nodig is. Daarnaast bieden wij coaching on-the-job. In dat kader is het mogelijk dat we vergaderingen of teamsessies bijwonen om zo vanuit de praktijk handvatten te bieden.

Wat wij in ons leven het meest nodig hebben, is iemand die ons ertoe brengt te doen, waartoe wij in staat zijn. "